GENEREAZĂ DOCUMENT PDF

SOLICITARE COLECTIVĂ PENTRU OBTINEREA VIZEI MEDICALE Nr. 2 PROIECT „SĂNĂTATE PRIN SPORT”

INFORMATII PERSONALE

IMPUTERNICIT - IN CALITATE DE ANTRENOR/OARE

  • Prin prezenta, solicităm înscrierea în cadrul Proiectului „SANATATE PRIN SPORT„ a sportivilor legitimați în cadrul clubului/asociației, conform Anexa 1.a (atașată):


  • Clubul sportiv, își asumă că sportivii menționați în anexa 1a, au benificiat în cadrul proiectului doar o singură data de viza medicală.
  • Totodată, certificam faptul că sportivii nu sunt suspendați și nu se afla în prezent într-o procedură de excludere.

Semnătura reprezentantului legal:

Vă rugăm să semnați mai jos, cu ajutorul mouse-ului (desktop) sau cu degetul (telefon mobil).

Get a better browser, bro.


Prezentul document este semnat cu semnatura electronică simplă, iar conținutul acestuia este considerat original de către A.S.S.M.B. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice și art. 6. din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.