GENEREAZĂ DOCUMENT PDF

CERERE PENTRU OBTINEREA VIZEI MEDICALE Nr. 2
PROIECT „SĂNĂTATE PRIN SPORT”

INFORMATII PERSONALE

REPREZENTANT LEGAL AL SPORTIVULUI:

  • Solicit acordarea celei de a doua viză medicală, în cadrul proiectului „SĂNĂTATE PRIN SPORT”.

  • Sunt de acord să primesc pe adresa de email informații despre campaniile și proiectele desfăsurate de Adminisțratia Spitalelor și Serviciilor Medicale București.
  • In cazul in care documentele de identitate au suferit modificări , vă solicităm depunerea acestora.Semnătura reprezentantului legal:

Vă rugăm să semnați mai jos, cu ajutorul mouse-ului (desktop) sau cu degetul (telefon mobil).

Get a better browser, bro.


Prezentul document este semnat cu semnatura electronică simplă, iar conținutul acestuia este considerat original de către A.S.S.M.B. în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice și art. 6. din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.